2019 Yılı Prof. Dr. Fuat Sezgin Etkinlikleri

 • Prof. Dr. Fuat Sezgin Uluslararası İslam Bilim Tarihi Sempozyumu (13-15 Haziran 2019)
  ​Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile işbirliği içerisinde düzenlenen sempozyumda İslam bilim tarihi alanında dünyanın önde gelen bilim insanları tebliğ sunacaktır. Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere üç dilde tebliğlerin sunulacağı sempozyumda ayrıca kısa süreli konferanslara ve Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatını ve çalışmalarını konu alan bir sergiye yer verilecektir.
 • İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’ne Prof. Dr. Fuat Sezgin İsminin Verilmesi (Mart 2019)
  İslam bilim tarihi çalışmalarının dünyadaki en önemli isimlerinin başında gelen ve eski bir İstanbul Üniversitesi mensubu olan Prof. Dr. Fuat Sezgin'in isminin ve çalışmalarının her daim hatırlanmasını ve İstanbul Üniversitesiyle olan bağının hiçbir zaman unutulmamasını sağlaması için Üniversite Senatomuz 11.01.2019 tarihinde Kongre ve Kültür Merkezi’ne Prof. Dr. Fuat Sezgin’in isminin verilmesine karar vermiştir.
 • Prof. Dr. Fuat Sezgin Belgeselinin Tanıtımı (Mayıs 2019)
  Bugüne kadar yayınlanmamış çok sayıda görüntüyü içeren belgeselde, Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatı ve akademik çalışmaları üzerine yoğunlaşılmaktadır.
 • Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferansları (Şubat, Mart, Ekim ve Aralık 2019)
  Prof. Dr. Fuat Sezgin ile akademik ve kişisel mesaisi bulunan bilim insanlarının tecrübelerini paylaşabilmelerini sağlayacak kısa konferanslar serisidir. Bahar ve Güz dönemlerinde ikişer defa düzenlenecek olan konferanslar aracılığıyla genç bilim insanlarına akademik kariyerleri açısından örnek oluşturması için Prof. Dr. Fuat Sezgin’in hayatının ve bilim anlayışının tanıtılması amaçlanmaktadır.
 • İslam Bilim İnsanları Kalıcı Sergisi (Açılış: Eylül 2019)
  Tarihte iz bırakmış Müslüman bilim insanlarının hayatlarını, eserlerini tanıtan görsellerden oluşan sergi Rektörlük binasında açıldıktan sonra kalıcı olarak sergilenebilmesi amacıyla ilgili birimlere yönlendirilecektir.
 • Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Eserleri Çalıştayı (Kasım 2019)
  Çalıştay ile Prof. Dr. Fuat Sezgin’in şaheseri olan 17 ciltlik Geschichte des arabischen Schrifttums’un (Arap-İslam Bilimleri Tarihi, kısaca GAS) içeriğinin eserde ele alınan disiplinler çerçevesinde detaylı bir şekilde incelenmesi hedeflenmektedir. Böylelikle aslı Almanca olduğu için özellikle Türkiye’de bütün boyutlarıyla kullanılamayan GAS’a İslam ilimleri tarihine dair günümüzdeki akademik araştırmalarda daha aktif bir şekilde başvurulması için gereken altyapının oluşturulması sağlanacaktır.
 • Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Eserleri Okuma Grubu (Nisan ve Ekim 2019)
  Prof. Dr. Fuat Sezgin’in temel başvuru eseri olan Geschichte des arabischen Schriftumms'a (GAS) yönelik öğrenciler arasında farkındalık oluşturmayı hedefleyen kısa süreli eğitim programıdır. 4 haftalık toplam 8 saatten oluşan eğitim programı içerisinde İslam biliminin tarihi ve anahtar kavramları üzerinde durulacak, GAS’ın içeriği tanıtılacak ve GAS’ın günümüz akademik çalışmalarında nasıl kullanılabileceği üzerinde durulacaktır.
 • İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi Ziyaretleri (Bahar ve Güz Dönemleri - Aylık)
  Farklı fakültelerde okuyan İstanbul Üniversitesi öğrencilerine yönelik yapılan etkinlik Bahar ve Güz dönemlerinde aylık olarak düzenlenecektir. Etkinlik kapsamında Prof. Dr. Fuat Sezgin’in öncülüğünde kurulan İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi’ne yapılacak ziyaretlerle öğrenciler arasında İslam bilim tarihine ilişkin farkındalık oluşturulacaktır.

  Etkinliklere başvuruda bulunabilmek amacıyla Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı İstanbul Üniversitesi Etkinlikleri web sayfasını ziyaret etmeyi unutmayınız.